[ΟΠΣ 5005688] Τo παλαιοπεριβάλλον του Homo neanderthalensis κατά το Ύστερο Πλειστόκαινο: Παλαιοοικολογική και ταφονομική μελέτη ανωπλειστοκαινικής πανίδας από το σπήλαιο Καλαμάκια Μάνης

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Τo παλαιοπεριβάλλον του Homo neanderthalensis κατά το Ύστερο Πλειστόκαινο: Παλαιοοικολογική και ταφονομική μελέτη ανωπλειστοκαινικής πανίδας από το σπήλαιο Καλαμάκια Μάνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5005688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail