[ΟΠΣ 5006472] Το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) και το Κυπριακό, 2002-2017»

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) και το Κυπριακό, 2002-2017» με Κωδικό ΟΠΣ 5006472 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail