[ΟΠΣ 5049029] Το κοινό των νεκροταφείων. Η ανάδειξη στοιχείων υλικού και άυλου πολιτισμού των ταφικών χώρων μέσα από τις «φωνές» των επισκεπτών τους: Οι περιπτώσεις του νεκροταφείου της Ανάστασης Πειραιά και του Γ΄ νεκροταφείου Αθήνας

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Το κοινό των νεκροταφείων. Η ανάδειξη στοιχείων υλικού και άυλου πολιτισμού των ταφικών χώρων μέσα από τις «φωνές» των επισκεπτών τους: Οι περιπτώσεις του νεκροταφείου της Ανάστασης Πειραιά και του Γ΄ νεκροταφείου Αθήνας» με Κωδικό ΟΠΣ 5049029 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail