[ΟΠΣ 5047650] Τo Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Ελλάδα : ιστορία, θεσμικό πλαίσιο, αφηγήσεις, προοπτικές

 

Ένταξη της Πράξης «To Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Ελλάδα : ιστορία, θεσμικό πλαίσιο, αφηγήσεις, προοπτικές» με Κωδικό ΟΠΣ 5047650 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail