[ΟΠΣ 5072589] Το ελληνικό και το αραγονέζικο Χρονικό του Μορέως: συγκριτική προσέγγιση

 

Ένταξη της Πράξης «Το ελληνικό και το αραγονέζικο Χρονικό του Μορέως: συγκριτική προσέγγιση» με Κωδικό ΟΠΣ 5072589 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail