[ΟΠΣ 5050160] Το δημογραφικό προφίλ των παιδιών της Παιιδόπολης Ζηρού Πρέβεζας

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Το δημογραφικό προφίλ των παιδιών της Παιιδόπολης Ζηρού Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ 5050160 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail