[ΟΠΣ 5048145] Το Δίκαιο του διαστήματος στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης: προκλήσεις και διλήμματα

 

Ένταξη της Πράξης «Το Δίκαιο του διαστήματος στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης: προκλήσεις και διλήμματα» με Κωδικό ΟΠΣ 5048145 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail