[ΟΠΣ 5052288] «Το Διερευνητικό Μοντέλο Μάθησης στη Διδακτική Συγκρουσιακών Ζητημάτων: Κατοχή, Αντίσταση και Εμφύλιος στη Μαγνησία (Έρευνα Δράσης με φοιτητές του ΠΤΔΕ, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)»

 

Ένταξη της Πράξης «Το Διερευνητικό Μοντέλο Μάθησης στη Διδακτική Συγκρουσιακών Ζητημάτων: Κατοχή, Αντίσταση και Εμφύλιος στη Μαγνησία (Έρευνα Δράσης με φοιτητές του ΠΤΔΕ, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)» με Κωδικό ΟΠΣ 5052288 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail