[ΟΠΣ 5050194] Το Αρχείο του Κακουργιοδικείου Κέρκυρας: Καταγραφή,Αποτύπωση και Μελέτη του φαινομένου της βίας και της απονομής δικαιοσύνης κατά την περίοδο του Ιονίου Κράτους(1815-1864)

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Το Αρχείο του Κακουργιοδικείου Κέρκυρας: Καταγραφή,Αποτύπωση και Μελέτη του φαινομένου της βίας και της απονομής δικαιοσύνης κατά την περίοδο του Ιονίου Κράτους(1815-1864)» με Κωδικό ΟΠΣ 5050194 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail