[ΟΠΣ 5049107] Τιμολόγηση ή περιβαλλοντική ενημέρωση; Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των δύο μεθόδων στην προσπάθεια μείωσης της χρήσης πλαστικής σακούλας

 

Ένταξη της Πράξης «Τιμολόγηση ή περιβαλλοντική ενημέρωση; Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των δύο μεθόδων στην προσπάθεια μείωσης της χρήσης πλαστικής σακούλας.» με Κωδικό ΟΠΣ 5049107 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail