[ΟΠΣ 5000520] Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του κοινωνικού εταίρου ΣΕΒ

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης “Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του κοινωνικού εταίρου ΣΕΒ” με Κωδικό ΟΠΣ 5000520  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail