[ΟΠΣ 5001290] Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης “Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ” με Κωδικό ΟΠΣ  5001290 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail