[ΟΠΣ 5004457] Θεωρία και τεχνικές αραιών αναπαραστάσεων για συστήματα υπερφασματικής και ιατρικής απεικόνισης

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Θεωρία και τεχνικές αραιών αναπαραστάσεων για συστήματα υπερφασματικής και ιατρικής απεικόνισης» με Κωδικό ΟΠΣ 5004457 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail