[ΟΠΣ 5130708] Θεματικά και Πειραματικά ΙΕΚ

 

Ένταξη της Πράξης «Θεματικά και Πειραματικά ΙΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 5130708 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail