[ΟΠΣ 5048951] Τεκμήρια για μία καταγραφή της Ανθρωπόκαινου. Μετασχηματισμοί της Θεσσαλικής υπαίθρου μέσα από τον τοπικό τύπο: 1949-2010

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Τεκμήρια για μία καταγραφή της Ανθρωπόκαινου. Μετασχηματισμοί της Θεσσαλικής υπαίθρου μέσα από τον τοπικό τύπο: 1949-2010» με Κωδικό ΟΠΣ 5048951 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail