[ΟΠΣ 5047826] Τεχνολογία Απαιτήσεων Ανάπτυξης Συστημάτων βασισμένη στη Σημασιολογία

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Τεχνολογία Απαιτήσεων Ανάπτυξης Συστημάτων βασισμένη στη Σημασιολογία» με Κωδικό ΟΠΣ 5047826 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail