[ΟΠΣ 5000884] ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.» με Κωδικό ΟΠΣ 5000884 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Τροποποιήσεις
Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης
Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail