[ΟΠΣ 5030908] Τεχνική Υποστήριξη για την Διαχείριση έργων της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤ ΤΗΣ ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 5030908 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail