[ΟΠΣ 5000480] Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΘ

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΘ – Τομέας Παιδείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5000480 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΤΒ02

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail