[ΟΠΣ 5049510] ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: ΜΙΑ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 

Ένταξη της Πράξης «ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: ΜΙΑ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5049510 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail