[ΟΠΣ 5006690] Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – ΕΔΒΜ34

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Παραδοσιακά Πνευστά Μουσικά Όργανα της Κεφαλονιάς – Ερευνητική Μηχανολογική προσέγγιση και Ακουστικές Μελέτες» με Κωδικό ΟΠΣ 5006690 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail