[ΟΠΣ 5005001] Συστηματικός σχεδιασμός διατήρησης της βιοποικιλότητας: αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες στρατηγικές σε ενα μεταβαλλόμενο πλανήτη

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Συστηματικός σχεδιασμός διατήρησης της βιοποικιλότητας: αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες στρατηγικές σε ένα μεταβαλλόμενο πλανήτη » με Κωδικό ΟΠΣ 5005001 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail