[ΟΠΣ 5021884] Σύστημα Πιστοποίησης Τάξης Μαθητείας των Αποφοίτων ΕΕΚ

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Σύστημα Πιστοποίησης Τάξης Μαθητείας των Αποφοίτων ΕΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 5021884 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail