[ΟΠΣ 5047155] Συσχέτιση του συστήματος λιπιδίων και λιποπρωτεϊνών με την εμφάνιση και την εξέλιξη του πολλαπλού μυελώματος: ο ρόλος της HDL

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Συσχέτιση του συστήματος λιπιδίων και λιποπρωτεϊνών με την εμφάνιση και την εξέλιξη του πολλαπλού μυελώματος: ο ρόλος της HDL» με Κωδικό ΟΠΣ 5047155 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail