[ΟΠΣ 5047882] Συσχέτιση της γεωμετρίας του στεφανιαίου αρτηριακού δικτύου και κλινικών παραμέτρων με την κατανομή, πολυπλοκότητα και βαρύτητα της στεφανιαίας νόσου: μια πιλοτική μελέτη με τη χρήση πολυτομικής αξονικής στεφανιογραφίας

 
Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail