[ΟΠΣ 5048958] Συσχέτιση Ακαδημαϊκής Επίδοσης και Περιφερειακής Επίδοσης: Δημιουργία, Ενδυνάμωση και Διατήρηση Συγκριτικού Πλεονεκτήματος

 

Ένταξη της Πράξης «Συσχέτιση Ακαδημαϊκής Επίδοσης και Περιφερειακής Επίδοσης: Δημιουργία, Ενδυνάμωση και Διατήρηση Συγκριτικού Πλεονεκτήματος» με Κωδικό ΟΠΣ 5048958 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail