[ΟΠΣ 5048135] Σύνθεση και Μελέτη Φθορίζοντων Μοριακών Στροφέων ως Κυτταρικών Ιχνηθετών Ενζυματικής Λειτουργίας

 

Ένταξη της Πράξης «Σύνθεση και Μελέτη Φθορίζοντων Μοριακών Στροφέων ως Κυτταρικών Ιχνηθετών Ενζυματικής Λειτουργίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5048135 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail