[ΟΠΣ 5005539] «Συνοριακά καθεστώτα: Πολιτκές και πολιτισμικές διαστάσεις της προσφυγικής κρίσης στην περίπτωση της Χίου 2015-16»

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Συνοριακά καθεστώτα: Πολιτκές και πολιτισμικές διαστάσεις της προσφυγικής κρίσης στην περίπτωση της Χίου 2015-16» με Κωδικό ΟΠΣ 5005539 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail