[ΟΠΣ 5049178] ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΦΥΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΦΥΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5049178 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail