[ΟΠΣ 5050291] ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

 

Ένταξη της Πράξης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5050291 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail