[ΟΠΣ 5048970] Συνδυαστικές Επιδράσεις Τραυματικών Γεγονότων Ζωής και Σχιζοτυπικών Γνωρισμάτων Προσωπικότητας επί Διεργασιών Σχετικών με το Συναίσθημα

 

Ένταξη της Πράξης «Συνδυαστικές Επιδράσεις Τραυματικών Γεγονότων Ζωής και Σχιζοτυπικών Γνωρισμάτων Προσωπικότητας επί Διεργασιών Σχετικών με το Συναίσθημα» με Κωδικό ΟΠΣ 5048970 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail