[ΟΠΣ 5050140] Συνδυασμένος έλεγχος παραγωγής, συντήρησης και ποιότητας με μεθόδους μηχανικής μάθησης

 

Ένταξη της Πράξης «Συνδυασμένος έλεγχος παραγωγής, συντήρησης και ποιότητας με μεθόδους μηχανικής μάθησης» με Κωδικό ΟΠΣ 5050140 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail