[ΟΠΣ 5006683] Συνδικαλιστική εκπροσώπηση και δράση των επαγγελματοβιοτεχνών 1945-1967

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Συνδικαλιστική εκπροσώπηση και δράση των επαγγελματοβιοτεχνών 1945-1967» με Κωδικό ΟΠΣ 5006683 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail