[ΟΠΣ 5048918] Συμβολή των μικρών χώρων πρασίνου στην προσαρμογή των πόλεων στις κλιματικές μεταβολές της Μεσογειακής Λεκάνης

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Συμβολή των μικρών χώρων πρασίνου στην προσαρμογή των πόλεων στις κλιματικές μεταβολές της Μεσογειακής Λεκάνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5048918 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail