[ΟΠΣ 5048139] Συγκριτική νευροψυχολογική και πειραματική διερεύνηση της χρόνιας χορήγησης λιθίου επί των νοητικών λειτουργιών, με έμφαση στις επιτελικές λειτουργίες

 

Ένταξη της Πράξης «Συγκριτική νευροψυχολογική και πειραματική διερεύνηση της χρόνιας χορήγησης λιθίου επί των νοητικών λειτουργιών, με έμφαση στις επιτελικές λειτουργίες» με Κωδικό ΟΠΣ 5048139 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail