[ΟΠΣ 5005195] Σύγκριση δύο ηλεκτρονικών δοκιμασιών σάρωσης (πολιτισμικά ουδέτερη & πολιτισμικά προσαρμοσμένη) για τη Μείζονα και Ελάσσονα Νοητική Διαταραχή

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Σύγκριση δύο ηλεκτρονικών δοκιμασιών σάρωσης (πολιτισμικά ουδέτερη & πολιτισμικά προσαρμοσμένη) για τη Μείζονα και Ελάσσονα Νοητική Διαταραχή» με Κωδικό ΟΠΣ 5005195 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail