[ΟΠΣ 5047907] Σύγχρονη Τέχνη και Νέα Μέσα: Ψηφιακότητα, Διάδραση και Διαδίκτυο. Έλληνες καλλιτέχνες – δημιουργοί, έργα τέχνης, εκθέσεις και η πρόσληψή τους από το κοινό

 

Ένταξη της Πράξης «Σύγχρονη Τέχνη και Νέα Μέσα: Ψηφιακότητα, Διάδραση και Διαδίκτυο. Έλληνες καλλιτέχνες – δημιουργοί, έργα τέχνης, εκθέσεις και η πρόσληψή τους από το κοινό» με Κωδικό ΟΠΣ 5047907 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail