[ΟΠΣ 5006320] Σύγχρονη Οικονομική Γεωγραφία της Κρήτης: Μεγάλες Επενδύσεις, Κρίση και Αναδιάρθρωση σε μία Ενδιάμεση Αναπτυξιακή Περιφέρεια

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Σύγχρονη Οικονομική Γεωγραφία της Κρήτης: Μεγάλες Επενδύσεις, Κρίση και Αναδιάρθρωση σε μία Ενδιάμεση Αναπτυξιακή Περιφέρεια» με Κωδικό ΟΠΣ 5006320 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail