[ΟΠΣ 5005189] Σύγχρονες εξελίξεις της ποινικής αντιμετώπισης της τρομοκρατίας στην ΕΕ & στην Ελλάδα: η νέα οδηγία & ο συμπληρωματικός μηχανισμός ελέγχου της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ως προκλήσεις για το εθνικό μας δίκαιο – ασφάλεια & ελευθερία σε κρίση

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Σύγχρονες εξελίξεις της ποινικής αντιμετώπισης της τρομοκρατίας στην ΕΕ & στην Ελλάδα: η νέα οδηγία & ο συμπληρωματικός μηχανισμός ελέγχου της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ως προκλήσεις για το εθνικό μας δίκαιο – ασφάλεια & ελευθερία σε κρίση» με Κωδικό ΟΠΣ 5005189 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail