[ΟΠΣ 5071330] Study in Greece: Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Ελληνικών Πανεπιστημίων

 

Ένταξη της Πράξης «Study in Greece: Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Ελληνικών Πανεπιστημίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5071330 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail