[ΟΠΣ 5006336] Στοίχιση Τρισδιάστατων Εικόνων Βιολογικών Οργάνων με Εκτίμηση Εύκαμπτων Μετασχηματισμών σε Ζεύγη και Σύνολα Εικόνων

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Στοίχιση Τρισδιάστατων Εικόνων Βιολογικών Οργάνων με Εκτίμηση Εύκαμπτων Μετασχηματισμών σε Ζεύγη και Σύνολα Εικόνων» με Κωδικό ΟΠΣ 5006336 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail