[ΟΠΣ 5005529] «ΣΤΟΧΟΣ: Σχεδιασμός βέλΤιστης κίνησης ΟΧημάτων στους αυτοκινητοδρόμους του μέλλοντΟΣ

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «ΣΤΟΧΟΣ: Σχεδιασμός βέλΤιστης κίνησης ΟΧημάτων στους αυτοκινητοδρόμους του μέλλοντΟΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5005529 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail