[ΟΠΣ 5047651] Στεροειδείς ορμόνες του φύλου και καρκίνος: μελέτη μοριακής επιδημιολογίας

 

Ένταξη της Πράξης «Στεροειδείς ορμόνες του φύλου και καρκίνος: μελέτη μοριακής επιδημιολογίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5047651 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail