[ΟΠΣ 5131691] Στέγαση των φοιτητών των Α.Ε.Ι Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ΕΚΠΑ & Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Ένταξη της Πράξης «Στέγαση των φοιτητών των Α.Ε.Ι Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ΕΚΠΑ & Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5131691 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail