[ΟΠΣ 5005184] Σημασιολογικές υπηρεσίες και μοντέλα διαχείρισης συμμετοχικής δημοσιογραφίας

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Σημασιολογικές υπηρεσίες και μοντέλα διαχείρισης συμμετοχικής δημοσιογραφίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5005184 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail