[ΟΠΣ 5050153] Σημασία των ενδοτοιχωματικων μικροαιμορραγιων και της ερυθροκυτταρικής λύσης στην αγγειακή επασβέστωση και αθηροσκλήρωση: ρόλος του ερυθροκυτταρικου μονοξειδίου του αζώτου

 

Ένταξη της Πράξης «Σημασία των ενδοτοιχωματικων μικροαιμορραγιων και της ερυθροκυτταρικής λύσης στην αγγειακή επασβέστωση και αθηροσκλήρωση: ρόλος του ερυθροκυτταρικου μονοξειδίου του αζώτου» με Κωδικό ΟΠΣ 5050153 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail