[ΟΠΣ 5005006] «ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ»

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5005006 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail