[ΟΠΣ 5007197] «Σχέσεις και Δυνάμεις στη Φιλοσοφία και την Επιστήμη»

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Σχέσεις και Δυνάμεις στη Φιλοσοφία και την Επιστήμη» με Κωδικό ΟΠΣ 5007197 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail