[ΟΠΣ 5004541] «Σχεδιασμός – Βελτιστοποίηση Διαφραγματικών Αντλιών παρουσία Λειτουργικών / Κατασκευαστικών Αβεβαιοτήτων με τη Μέθοδο των Τεμνομένων Κυψελών και της Ανάπτυξης Πολυωνυμικού Χάους»

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Σχεδιασμός – Βελτιστοποίηση Διαφραγματικών Αντλιών παρουσία Λειτουργικών / Κατασκευαστικών Αβεβαιοτήτων με τη Μέθοδο των Τεμνομένων Κυψελών και της Ανάπτυξης Πολυωνυμικού Χάους» με Κωδικό ΟΠΣ 5004541 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail