[ΟΠΣ 5049554] Σχεδιασμός Μηχανισμών Συντονισμού Εφοδιαστικών Αλυσίδων με Ασύμμετρη Πληροφόρηση Κόμβων και Στοχευμένη Εξυπηρέτηση Στρατηγικών Πελατών

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Σχεδιασμός Μηχανισμών Συντονισμού Εφοδιαστικών Αλυσίδων με Ασύμμετρη Πληροφόρηση Κόμβων και Στοχευμένη Εξυπηρέτηση Στρατηγικών Πελατών» με Κωδικό ΟΠΣ 5049554 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail